• AdBlue Fat 208 lit. x 2 st.

  2.097kr

  Pris: 5.04/lit.

  I takt med att reglerna för utsläpp av kväveoxid (NOx) blir allt hårdare, kommer AdBlue® att krävas för alla nya dieselmotorer, inklusive lätta och tunga nyttofordon, maskiner för off-road för jordbruk och industri och till och med nya passagerarfordon.  AdBlue® är en mycket ren blandning av 32,5 % urea i vatten som sprutas in direkt i avgaserna där det reducerar utsläppen av kväveoxider. AdBlue® är ett registrerat varumärke som tillhör VDA (Verband der Auto-mobilindustrie) och som används på licens.

  Säkerhetsdatablad

 • EAF Long Life Ofärgad, Fat 235 kg x 2 st.

  8.770kr

  Pris: 18.66/kg.

  EAF Long Life är en etylenbaserad kylarglykol som utgör ett effektivt & långtidsverkande frys- & korrosionsskydd för alla vätskekylda förbränningsmotorer. Korrosionsinhibitorn är baserad på OAT (organisk syra teknologi) & skyddar alla metaller inklusive aluminium.

  Glykolen fortsätter att tillhandahålla ett effektivt korrosionsskydd under flera år. Produkten är fri från nitrater, aminer, fosfater & silikater.

 • EAF Spolarvätska -75 , IBC 1000 lit.

  10.080kr

  Pris: 10.08/lit.

  EAF Spolarvätska -75 är ett spolarvätskekoncentrat som effektivt löser trafikfilm, smuts vägsalt och insekter på vindrutan utan att lämna efter sig rester och hinnor.

 • MD Grease EP2, 400 g x 24 st

  602kr

  Pris: 25.10/st

  Multy Duty är en Standard Universal fettpatron EP2 är ett litium förtvålat mineraloljebaserat smörjfett med hög smörjförmåga innehållande EP-additiv och rostskyddande tillsatser. Har en smältpunkt på 180 C och en arbetstemperatur på maximalt 120 C i varaktigt arbete. SKF godkänd

  Godkännade:

  DIN 51502 KP2k-30, ISO 6743, ISO-L-XCCIB2, VOLVO STD 97718