AdBlue Fat 208 lit. x 2 st.

Availability: In stock
SKU: BRE21373

QUICK OVERVIEW

Pris: 5.04/lit.

I takt med att reglerna för utsläpp av kväveoxid (NOx) blir allt hårdare, kommer AdBlue® att krävas för alla nya dieselmotorer, inklusive lätta och tunga nyttofordon, maskiner för off-road för jordbruk och industri och till och med nya passagerarfordon.  AdBlue® är en mycket ren blandning av 32,5 % urea i vatten som sprutas in direkt i avgaserna där det reducerar utsläppen av kväveoxider. AdBlue® är ett registrerat varumärke som tillhör VDA (Verband der Auto-mobilindustrie) och som används på licens.

Säkerhetsdatablad

2.097kr

Kategorier: , .

Reducerar NOx i avgaserna från dieselfordon. AdBlue® är framtagen för alla moderna personbilar, lastbilar och bussar som är utrustade med en SCR-katalysator. Vid användning omvandlas avgasernas kväveoxider till ofarlig kvävgas och vattenånga. AdBlue® används i enlighet med fordonstillverkarens anvisningar och påfyllning skall alltid ske i avsedd separat tank för AdBlue®. Tillsätt aldrig AdBlue® direkt i dieselbränslet. Utan kontinuerlig tillförsel av AdBlue® kan SCR-utrustningen skadas. Kontrollera därför alltid vätskenivån med jämna mellanrum. Beräknad åtgång: ca 4–6% av den totala bränsleförbrukningen beroende på vilka utsläppskrav som skall uppfyllas.

Additional Information

Vikt 416 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “AdBlue Fat 208 lit. x 2 st.”